PŘESKOPEC & JAN FIC V PIVOVARU

Sobota, prosinec 3, 2022 - 19:00
Druh akce: 
Vstupné 200 Kč

Nadílka téměř mikulášská bude se sestávati z dávky poetickosyrového postindustriálního blues Jana Fice, který vás se svými cigarboxy, kytarami a krabičkami rozloží na atomy, aby vás pak náš energický schrammelband Přeskopec se svými pěnicemi a dechařskou sekcí zase pěkně poskládal.
https://janfic.cz/
https://preskopec.cz/
Těšíme se na vás!!!